Anketa u vezi sa ispitivanjem kvaliteta visokoškolske nastave

 

Ovo istraživanje posebno dobija na značaju u sadašnjem trenutku kada svi mi, kao članovi akademske zajednice, nastojimo da damo svoj doprinos kako bi Univerzitet u Novom Sadu potvrdio svoj liderski status izvrsnosti, inovativnosti, kvaliteta i konkurentnosti. 

Istraživanja u okviru doktorske disertacije sprovodi MA Biljana Lungulov, asistentkinja na Odseku za pedagogiju i studentkinja doktorskih studija Pedagogije na Filozofskom fakultetu UNS.

Biljana Lungulov prijavila je doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja. Senat UNS usvojio je 20. decembra 2012. godine Izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora (dr Olivera Gajić, red. prof.). 

 

Na osnovu afirmativnih ocena istraživačkog nacrta i instrumenata za prikupljanje relevantnih podataka, može se očekivati da će rezultati istraživanja Biljane Lungulov biti od izuzetne koristi i značaja za unapređenje kvaliteta nastave na Filozofskom fakultetu i na Univerzitetu u Novom Sadu. Rektorat UNS pružio je punu podršku realizaciji ankete.

 

Linkovi na kojima se nalaze ankete:

 

Anketa za nastavnike:

http://anketa-kvalitet-obrazovanja.tk/index.php/133435?lang=sr-Latn

 

Anketa za studente:

http://anketa-kvalitet-obrazovanja.tk/index.php/276448?lang=sr-Latn

 

Potrebno je da ispitanici ankete popune elektronski do 20. juna 2013. godine.

Unapred Vam se zahvaljujemo na saradnji i pomoći u realizaciji istraživanja.