UPOTPUNI SVOJE ZNANJE

Studentski parlament, Savez studenata i student prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta zajedno sa omladinskim info centrom INFOPOLIS organizuju niz predavanja neformalnog obrazovanja za studente Univerziteta u Novom Sadu. Zbog organizacije predavanja molimo Vas da vaše prisustvo na određeno predavanje prijavite na linku koji se nalazi ispod termina tog predavanja.

Termini predavanja:

 

1. Ekonomija i upravljanje vremenom: Ponedeljak (11.05.2015. godine) u 20.00 sati:

 

https://docs.google.com/forms/d/1QZUfsD4xsiEhFZG_TX8jfhVBCrEWiqrcxOFNApPqdVo/viewform

 

 

2. Pisanje projekata: Četvrtak (14.05.2015. godine) u 18.00 sati:

 

https://docs.google.com/forms/d/19zaUq1vSLpzoytZ1vHrOn4o05TkohvCcdtAv7PmuS6s/viewform

 

 

3. Retorika i javni nastup: Ponedeljak (18.05.2015. godine) u 20.00 sati:

 

https://docs.google.com/forms/d/1iOr-18ode1FBQQeYNxyKNiKW9H0oQeN3pI7iA-eGjNI/viewform

 

4. Tehnike i metode učenja: Četvrtak (21.05.2015. godine) u 20.00 sati:

 

https://docs.google.com/forms/d/18z2RoDaMkOz9GWlZlPpmPsj8Kd-HwRQiO3DYKq3wdRI/viewform

 

5. CV, motivaciono pismo i razgovor za posao: Ponedeljak (25.05.2015. godine) u 20.00 sati:

 

https://docs.google.com/forms/d/1hwDjQ4977ulsWcB6IFBXJsXx1inOkSjCA_1QNSSc9ww/viewform

 

SVA PREDAVANjA ĆE SE ODRŽATI U AMFITEATRIMA NA DEPARTMANU ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.

 

VIDIMO SE!