PMF obeležavaI 10.11.2011. - UNESCO SVETSKI DAN NAUKE ZA MIR I RAZVOJ

Do sada, WSDPD - World Science Day for Peace and Development (Svetski dan nauke za mir i razvoj ) kod nas nije obeležavan od strane Nacionalne komisije za UNESCO osim 2009. godine, kada je obeležena  130- godišnjica od rođenja Milutina Milankovića (130 godina od rođenja i 100 godina na BU) u SANU pod pokroviteljstvom UNESCO. 

Ove godine, sa željom da to postane tradicija, u cilju obeležavanja ovog datuma, kao i promocije fundamentalnih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i CERN-a, trenutno najznačajnije svetske naučne institucije iz oblasti fizike, PMF organizuje video-konferenciju sa šefom edukativnog tima CERN-a, Mick Storr-om i njegovim saradnicima.

Video-konferencija će se održati 10.11.2011. godine u amfiteatru 2 Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, od 14.00 do 15.00 časova.

Podsetićemo, PMF već dve godine ima kontinuirane, vrlo uspešne i posećene,  video-konferencije sa stručnjacima ove vrhunske evropske organizacije za nuklearna istraživanja sa sedištem u blizini Ženeve, u kojoj je trenutno najveća svetska laboratorija u oblasti fizike elementarnih čestica. Jedan od zadataka CERN-a, pored naučnih istraživanja i unapređivanja jeste i edukacija profesora i učenika. Ostali zadaci i ciljevi su rad na novim naučnim istraživanjima i njihova promocija, unapređenje tehnologije i industrije i da svi ljudi, bez obzira na versku, rasnu ili nacionalnu pripadnost, funkcionišu kao celina, bez razlika.