Turnir u Moneturi u organizaciji Narodne banke Srbije

                                     Promocija monetarne politike NBS, turnir u "Moneturi"

U cilju upoznavanja, prvo stručne, a zatim i šire javnosti sa vođenjem monetarne politike, Narodna banka Srbije je osmislila društvenu igru koja na zabavan, maštovit i uzbudljiv način uvodi njene učesnike u svet kreiranja i sprovođenja monetarne politike u skladu sa izazovima koji se pred nju svakodnevno postavljaju.

Upoznavanje domaće javnosti sa načinima vođenja monetarne politike kroz društvenu igru "Monetura", a posebno sa pojmom inflacije – od čega zavisi, kako se kreće i šta sve utiče na njeno kretanje, predstavlja novi vid finansijske edukacije koji će Narodna banka sprovoditi u skladu sa svojim društveno odgovornim ciljevima i vrednostima.

"Monetura" je društvena igra koja predstavlja funkcionisanje NBS u uslovima održavanja kontrolisane inflacije putem kreiranja i sprovođenja monetarne politike u odnosu na konkretne situacije i uticaje.

Turnir u "Moneturi" se organizuje na PMF-u, u Svečanoj sali na IV spratu Departmana za biologiju i ekologiju, 03. aprila od 15.00 časova.

Za učešće na turniru se možete prijaviti :
Srđanu Todoroviću, studentu na  063/520-285 ili
Tijani Stojančević, studentu prodekanu PMF-a na 060/0272991