Tribina "Savremeno upravljanje komunalnim otpadom – Kako trgovačke plastične vrećice utiču na životnu sredinu"

"Savremeno upravljanje komunalnim otpadom – Kako trgovačke plastične vrećice utiču na životnu sredinu" je tema tribine koja se održava u petak, 21.09.2012. godine, s početkom u 15 časova, na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta. Na tribini će govoriti prof. dr Elvira Karlović, redovni profesor.

Predavanje se organizuje u okviru projekta "Idi, obiđi, kesu zaobiđi!" koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru programa Mladi su zakon za južnobački okrug, a realizuje ga neformalno udruženje  mladih EcoFans, uz podršku Novosadskog humanitarnog centra kao resur centra.

 

Projekat se realizuje iz dve celine. Prvi deo projekta predstavljao je deljenje eko torbi mladima na različitim lokacijama u Novom Sadu. Direktan kontakt s mladima omogućio je svakom od volontera da kaže i neke osnovne informacije o plastičnim kesama kao što su: od čega se prave, gde se najviše upotrebljuju, kako da smanjimo upotrebu istih, koliko im treba vremena da se razgrade ili daju neki savet, na primer kako se odvići navike od upotrebe plastičnih kesa i slično. Drugi deo je tribina.

 

Projekat ima za cilj da doprinose povećanju informisanosti mladih o značaju smanjenja upotrebe plastičnih kesa, a time i značaju unapređenja stanja životne sredine. Na ovaj način želimo da doprinesemo i smanjenu sve češće slike koje se javljaju opadanjem vodostaja na svim rečnim tokovima širom Srbije, kako na velikim rekama, tako i na kanalima i potocima. Takođe i vetar donosi kese koje se zakače na drveće, žbunje ili jednostavno „lete“ po ulici. Ovim ne samo da se narušava estetski izgled grada i vodenih tokova, već ima uticaj i na životu okolinu i ekosisteme, staništa i živi svet. Smanjenem količine upotrebljenih kesa smanjuje se i količina komunalnog otpada.

 

Više o projektu možete pročitati na:
http://www.facebook.com/IdiObidjiKesuZaobidji/info

 

Neformalna grupa EcoFans okupila se 2011. godine. Članovi grupe su pre svega studenti biologije i ekologije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, ali i drugi mladi zainteresovani za očuvanje životne sredine.

Tim zadužen za realizaciju projekta: Jovana Koturov, Kristina Floigl, Milica Atlagić, Đorđe Petrović i Milica Savić.

Kordinator projekta

Milica Savić

062/1027107

ekolog_savic@yahoo.com