TRIBINA"Odgovorno istraživanje i inovacije"

U utorak 22. septembra u 15 časova u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu biće održana tribina o odgovornom istraživanju i inovacijama

 

   Klimatske promene, bezbednost hrane i vode, obnovljiva i efikasna energija i zdravstvo, samo su neki od izazova pred kojima se Evropa našla u 21. veku. Kako bi se suočila sa ovim izazovima i dugoročno ih rešila, Evropa stvara novu viziju koja će je povesti ka pametnom, održivom i sveobuhvatnom razvoju. Jedan od nosećih stubova ove vizije je svakako ekonomija zasnovana na znanju. Evropska komisija iz tog razloga postavlja temelje odgovornog istraživanja i inovacija, s idejom da uskladi ciljeve procesa istraživanja i inovacija sa potrebama i vrednostima društva koje ih podržava.

 

   Kao jedan od partnera na evropskom projektu RRI Tools (Responsible Research and Innovation – Odgovorno istraživanje i inovacije), Centar za promociju nauke poziva sve zainteresovane strane da se pridruže diskusiji koja će se povesti upravo na ovu temu na tribini zakazanoj za 22. septembar u 15 časova u Novom Sadu. Tribina će se održati u Multimedijalnoj sali na drugom spratu nove zgrade Rektorata novosadskog univerziteta. Ovaj događaj je istovremeno i najava ovogodišnje Noći istraživača koja se 25. septembra orgnizuje u nekoliko gradova širom Srbije.

 

   O načelima odgovornog istraživanja i inovacija na tribini će govoriti dr Srđan Krčo, direktor kompanije DunavNET i Nemanja Đorđević, direktor Centra za promociju nauke. Moderator tribine je Ivana Horvat iz Centra za promociju nauke.

 

   Na tribini će biti reči o težnjama Evropske komisije da ciljeve naučnih istraživanja uskladi sa vrednostima društva, o strategiji naučnog i tehnološkog razvoja naše zemlje, o izmenama i dopunama zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti u pogledu odgovornog istraživanja, o dobrim praksama i uspešnim primerima, kao i o samom projektu RRI Tools i primeni njegovog skupa alatki u okviru Horizonta 2020. Takođe, biće reči o različitim aspektima odnosa nauke i inovacija prema društvu, kao što su etika, rodna ravnopravnost, otvoren pristup informacijama, učešću javnosti u raznim fazama istraživačkog procesa, kao i o formalnom i neformalnom obrazovanju u domenu nauke.

 

   Koncept odgovornog istraživanja i inovacija jedan je od osnovnih ciljeva novog okvirnog programa istraživanja i inovacija Evropske unije Horizont 2020. U tom kontektstu, projekat RRI Tools ima za cilj da uključi celokupno društvo u proces odlučivanja o razvoju nauke i tehnologije, tako da svi akteri društva mogu doprineti održivom i sveobuhvatnom razvoju našeg društva. Ovo je jedan od najvažnijih projekata u okviru prethodnog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanje i inovacije, FP7.

 

   Njegov konačni cilj je razvijanje skupa digitalnih resursa za javno zagovaranje, obuku i diseminaciju, i primenu načela odgovornog istraživanja i inovacija u okviru programa Horizont 2020.