SEMINAR O POSLOVANJU PO PRINCIPIMA HACCP SISTEMA U UGOSTITELJSTVU I HOTELIJERSTVU

 

U proizvodnji pripremi hrane, najznačajniji aspekti su njen kvalitet i bezbednost po zdravlje ljudi. Bolesti izazvane neispravnom hranom i epidemije mogu da nanesu ogromnu štetu, osim zdravlju ljudi, i trgovini, ugostiteljstvu, turizmu i dovedu do značajnog pada zarada, do nezaposlenosti, kao i do sudskih sporova. Ugostiteljska delatnost je veoma kompleksna i specifična u smislu obezbeđenja zdravstveno bezbedne hrane, s obzirom na dinamiku procesa pripreme i finalizacije prehrambenih proizvoda/hrane, kontakta sa opremom i površinama, kao i samih učesnika koji manipulišu sa hranom.

 

HACCP je integrisani sistem kontrole bezbednosti hrane u svim fazama njene proizvodnje/pripreme, čuvanja i serviranja. U savremenim uslovima HACCP koncept prepoznaje tri osnovne grupe rizika koji mogu da ugroze zdravlje potrošača: fizičke, hemijske i biološke rizike. Svrha bilo kog posla, pa tako i onog u kojem se manipuliše hranom je da se sposobnošću, znanjem, veštinom i iskustvom ostvari učinak u skladu sa postavljenim zahtevima.

Katedra za hotelijerstvo, kao kompetentna institucija, organizovanjem ovakvih seminara doprinosi tome. Učesnici nakon seminara dobijaju dvojezični sertifikat (srpski/engleski).

 

Nakon veoma uspešnih seminara koji su održani u junu i decembru prethodne godine, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo ponovo organizuje seminar " O poslovanju po principima HACCP sistema" 22. i 23. juna u prostorijama fakulteta. Učesnici prethodnih seminara su, uz stečena znanja, uspešno odbranili plan poslovanja po principima HACCP sistema pred nadležnom komisijom, te se nadamo se da ćemo kroz ovakav način edukacije i ostlim zainteresovanima omogućiti uspešno poslovanje.

 

            Zvaničan početak seminara je 22. juna u 11.30 časova u sali 1 na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo.