Seminar BEST Design Week 2012

bdw1.jpg

               Uvidevši da je potrebno omogućiti studentima da se kreativno i inovativno izražavaju nezavisno od sturke, studentska organizacija BEST zajedno sa IT Akademijom je odlučila da i ove godine organizuje BEST DESIGN WEEK- besplatni seminar dizajna za sve studente tehničko-tehnoloških fakulteta koji žele da se upute u osnove ove kreativne veštine. Seminar će biti održan od 17tog do 22gog decembra, pri čemu će participanti imati priliku da slušaju niz predavanja iz sfere vizuelnih umetnosti na temu dizajn je svuda.

 

             Seminar sadrži teorijski deo, kroz koji će se studenti upoznati sa opštim pojmovima dizajna i brendiranja, ali i praktični deo, koji će se odnositi na rad u softverskim paketima za dizajn. Na taj način će seminar obuhvatiti oblast obrade fotografija i dizajn publikacija. Predavanja će biti organizovana u prostorijama međunarodne škole za edukaciju i informatiku ITAcademy, u Zemunu (http://www.it-akademija.com).

 

              Po završetku seminara, učesnici dobijaju sertifikat potpisan od strane organizatora.

 

             Dizajn je deo savremene svakodnevnice, i uvidevši da on poseduje potencial da utiče na uspeh najrazličitijih projekata i ponuda, BEST je odlučio da omogući mladima kojima je to u interesu da steknu znanje iz ove koristne oblasti. Na taj način BEST Beograd želi da doprinese komplementarnom obrazovanju studenata i daljem razvoju njihove profesionalne karijere.

 

              Projekat je podržao Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd.

 

             Za više informacija o seminaru i načinu prijave posetite zvaničnu web stranicu www.best.rs         

 

 

bdw2012-300-sa-250.gif