Razvoj novih lekova za lečenje kancera

          Projekat akronima RECODAC je produžetak već dokazane i uspešne saradnje između Univerziteta u Segedinu i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Zajednička istraživanja stručnjaka Medicinskog fakulteta u Segedinu i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a, obuhvataju sintetisanje i predklinička ispitivanja  novih potencijalnih antitumorskih lekova.

           

          Projekat je započeo 1. februara 2012. godine i traje do 31. januara 2013. godine, a ukupna vrednost projekta je 335.000 Eura. Saradnja članova projektnih timova iz Segedina  i Novog Sada započela je zvaničnim otvaranjem rada na projektu, održanog u Segedinu, 23. maja 2012. godine, a nastavljena nizom uspešnih radnih poseta članova projektog tima kolegama sa drugog univerziteta/druge zemlje. Na PMF-u u Novom Sadu su sintetisana nova potencijalno biološki aktivna jedinjenja , dok se na Medicinskom fakultetu u Segedinu ispituje njihov antihormonski i antitumorski efekat. U daljem radu planira se nastavak sinteze, ispitivanje njihove biološke aktivnosti, kao i proučavanje povezanosti strukture jedinjenja i njihove biološke aktivnosti.   

           

          Radionica na kojoj će biti predstavljeni dosadašnji rezultati ostvareni na projektu organizuje se u četvrtak, 22. novembra, sa početkom u 11h, u hotelu Centar, Uspenska 1, u Novom Sadu. O projektu i dosadašnjim rezultatima govoriće članovi projektnog tima, između ostalih, dr Marija Sakač i dr Mihalj Seči, rukovodioci projekta.

 

         Pozivamo medijske kuće da prisustvuju radionici, s obzirom na to da se radi o značajnim istraživanjima u oblasti medicinske hemije, biohemije, medicine i farmacije.