Radionica "Kvalitet voda 2012"

OBELEŽAVANJE POLA VEKA DEPARTMANA ZA HEMIJU –

WATER WORKSHOP 2012

 

            Ovogodišnji skup "Kvalitet voda" šesnaesti po redu, značajan je, između ostalog i po tome što predstavlja uvodni događaj u obeležavanju jubileja departmana, proslave 50. godina od osnivanja. U okviru  WW2012 biće upriličen  satelit skup u vezi sa  IPA projektom  ARSENICPLATFORM.

Podsetićemo, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Eötvös József kole-džom (Baja, Mađarska) uspostavili su prekograničnu saradnju u oblasti istraživanja i razvoja Platforme za bezbednu vodu za piće, koja se odvija u okviru projekta “Arsen i amonijak u vodi za piće: imple-mentacija prekogranične Platforme za bezbednu vodu” – ARSENICPLATFORM,  koji je finansiran od strane Evropske unije. Problem pojave arsena u podzemnim vodama i vodi za piće je aktuelan na celoj teritoriji Republike Srbije. Na teritoriji AP Vojvodine, preko 40% stanovništva (područje Bačke i Banata) se snabdeva sa vodom koja sadrži više od 10 mg/l arsena koliko je dozvoljeno prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98). U većini slučajva koncentracija arsena u vodi za piće se kreće od 50-100 mg/l, ali ima i opština kao što je Zrenjanin i Temerin gde se koncentracija arsena u vodi za piće kreće od 150-250 mg/l. Na žalost, većina vodovoda u Vojvodini (sem subotičkog) ne poseduje tehnologije za uklanjanje arsena iz podzemnih voda, te je sadržaj arsena u vodi za piće na većem delu teritorije AP Vojvodine iznad dozvoljenog.

                Radionica "Kvalitet voda" postala je jedan od vodećih skupova u zemlji iz oblasti kvaliteta vode za piće, upravljanja kvalitetom i vodosnabdevanjem uopšte, upravljanja otpadnim, površinskim vodama i sedimentom i već godinama okuplja velik broj učesnika kako iz zemlje tako i iz inostranstva.

Bitna tema je i predstavljanje zakonodavnog akta u oblasti upravljanja vodama, Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (donetoj na Vladi Republike Srbije 18.5.2012.) u čijoj su izradi učestvovali, pored vladinog sektora u datoj oblasti i stručnjaci sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

U okviru rada Water Workshop-a, održaće se kurs pod nazivom »Projektovanje sopstvenog monitoringa industrijskih otpadnih voda« koji će za cilj imati davanje smernica industrijskom sektoru, inspekcijskim službama, ovlašćenim laboratorijama i široj zainteresovanoj stručnoj javnosti za realizaciju ovakve vrste monitoringa. Sopstveni monitoring industrijskih otpadnih voda predstavlja zakonsku obavezu pri izdavanju integrisane dozvole koju industrijski sektor tj. operater u našoj zemlji još uvek ne sprovodi, a predstavlja redovnu praksu  u većini evropskih zemalja.

                Skup "Kvalitet voda" održava se od 4. do 7. septembra 2012. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u amfiteatrima na Departmanu za Biologiju i ekologiju.

                Svečano otvaranje je 4. septembra u 09.30 časova, te pozivamo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju.