Radionica IPA projekta

U subotu 31. maja, u 10 sati na Departmanu za matematiku i informatiku novosadskog PMF-a, održaće se radionica IPA projekta: "Non-Standard Forms of Teaching Mathematics and Physics: Experimental and Modeling Approach—MathPhys-Bridge "

 

Menadžer projekta sa naše strane je prof. Arpad Takači sa Departmanu za matematiku i informatiku, a sa mađarske strane prof. Janoš Karšai, sa Bojai Instituta, Univerziteta u Segedinu.

 

Projekat  MathPhys-Bridge povezuje nastavu matematike i informatike sa  fizikom, hemijom i ostalim prirodnim naukama. Glavni ciljevi su: Razvoj i širenje "ne-standardnih", "ne-tradicionalnih" oblika nastave matematike sa posebnim osvrtom na srednju školu i fakultet. Projekat je počeo 1. decembra 2013. i traje 18 meseci. Ukupna sredstva su oko 160 000 Eura, srpski deo je  oko 65 000 Eura.

 

Sajt projekta je: http://www.dmi.uns.ac.rs/ipa/index.html#!home