Pupinova nagrada 2014

 

Odeljenje Matice srpske za prirodne nauke, Sekcija za tehničke nauke i tehničku kulturu, dodeljuje:


PUPINOVA NAGRADA  MATICE SRPSKE (2014)

 

PRVA NAGRADA

 

ALEKSANDAR PAJKANOVIĆ

(Univerzitet u Banjaluci, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka)

za master rad

Kontrola invalidskih kolica pokretima glave

 

DRUGA NAGRADA

(ravnopravni dobitnici)

 

BRANISLAV  STANKOVIĆ

(Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd)

za master rad

Transformacija superkritične u supkritičnu Andronov-Hopfovu bifurkaciju

 

VELJKO D. DIMOVIĆ

(Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inžinjerskih nauka, Kragujevac)

za master rad

Primena prirodnih korisničkih interfejsa u razvoju poslovnih aplikacija

 

TREĆA NAGRADA

(ravnopravni dobitnici)

 

EDVIN  PAKOCI

(Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

za master rad

Sinteza govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za srpski jezik

 

ROBERT MAK

(Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

za master rad

Primena globalne varijanse radi unapređenja kvaliteta govora sintetizovanog na osnovu skrivenih Markovljevih modela

 

 

ALEKSANDAR ANTIĆ

(Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad)

za master rad

Strukturne, mikrostrukturne i električne osobine nanokristalitnog nikl ferita

 

 

Svečana dodela nagrada je u sali Matice srpske, četvrtak 27. mart 2014. godine, 12 časova.