Promocija knjige "Alergijske biljke"

Alergijske biljke danas, sa zdravstvenog aspekta predstavljaju sve veći problem, s obzirom na to da je  broj onih koji su alergični u stalnom porastu. Neka istraživanja predviđaju da će do kraja ove decenije svaki drugi čovek na planeti imati neku alergijsku reakciju, te 21. vek nazvan "vekom alergije".

 

            Upravo to je opredelilo grupu autora da pristupi izradi knjige "Alergijske biljke" u kojoj su objedinjene biljne vrste, izazivači alergija i namene je, pre svega, onima koji žele da upoznaju biljke na koje su alergični, da saznaju više o samom mehanizmu alergija i da se, samim tim, bolje izbore sa ovim problemom.

Naravno, knjiga je namenjena i lekarima, biolozima, studentima, stručnjacima poljoprivredne i šumarske struke, profesorima, učenicima i onima koji su za ovu oblast zaiteresovani.

 

            Izdavač ove izuzetno korisne publikacije je Departman za biologiju i ekologiju novosadskog PMF-a, urednik je prof.dr Ružica Igić, a autori su: prof.dr Mirjana Jovanović za oblast "Alergijske bolesti izazvane biljkama", dr Predrag Radišić i mr Brako Šikoparija "O polenu", prof.dr Ružica Igić i prof.dr Pal Boža za "Polenalergijske biljke", dr Dragana Vukov, Marko Rućando i Mirjana Krstivojević "Biljke i alergije na hranu", dr Goran Anačkov, Milica Rat i Boris Radak za "Kontaktalergijske biljke".

 

            Povodom proslave 43. godine Prirodno-matematičkog fakulteta, Departman za biologiju i ekologiju promoviše ovu knjigu, 18. maja (petak) u 13.00 časova u Amfiteatru 1 njihove zgrade (Trg Dositeja Obradovića 2).

 

            Knjigu će predstaviti recezenti dr Ljiljana Merkulov, redovni profesor na novosadskom PMF-u, dr Dragica Vilotić, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, dr Ivana Binčić sa Klinike za dermato-venerične bolesti u Nišu i mr.sc.dr Dušica Jarić, specijalista za plućne bolesti. Poseban osvrt na stvaranje ovog izdanja daće urednica prof.dr Ružica Igić.