PROGRAM USAVRŠAVANJA AKADEMSKOG OSOBLJA UNIVERZITETA

PROGRAM USAVRŠAVANJA AKADEMSKOG OSOBLJA UNIVERZITETA - PRIJAVE Univerzitet u Novom Sadu, uz pomoć Fondacije kralja Boduena, otvara prijave za učesnike na trening programima u okviru projekta TRAIN.

 

Programi su prvenstveno namenjeni mlađim akademskim radnicima Univerziteta, asistentima, docentima, istraživačima pripravnicima, istraživačima saradnicima, saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija. Prijave su otvorene za sve zainteresovane.

 

Programi:

 

1. Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata - društvene i humanistićke nauke

predavači: prof. dr Mirko Savić, doc. dr Tanja Jevremov mogući termini: 17. i 18.11; 20. i 21.11;  24. i 25.11: u prijavi naglasiti koji termin odgovara

 

2. Metodologija istraživanja, naučko pisanje i prezentacija rezultata - prirodne i tehničke nauke

predavači: prof. dr Aleksandar Takači, prof. dr Ivana Štajner-Papuga

održavanje: 24. i 25.11.

 

3. Didaktika i dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju

predavači: prof. dr Jasna Adamov, prof. dr Jovana Milutinović

održavanje: 17. 18. i 19.11.

 

4. Priprema projektnih aplikacija i menadžment projekata

predavači: prof. dr Saša Bošnjak, doc. dr Mladen Radišić

održavanje: 10. i 11.11.

 

5. Prezentacione i komunicacione veštine

predavači: prof. dr Mirna Radin-Sabadoš, prof. dr Ira Prodanov-Krajišnik

održavanje: 13. i 14.11.

Program se održava na engleskom jeziku.

 

6. Preduzetničke veštine

predavači: doc. dr Nemanja Davidović, doc. dr Stevan Milisavljević

održavanje: 26.11.

 

7. Umrežavanje i timski rad

predavači: doc. dr Veljko Jovanović, doc. dr Jasmina Pekić

održavanje: 6.11.

 

Učešće u programima je besplatno.

Svi učesnici će na kraju programa dobiti sertifikat o učešću.

Svi treninzi će se održati u Centralnoj zgradi Univerziteta.

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Moguće je prijaviti se na samo jedan, više ili sve programe.

 

Svi zainteresovani su mogu prijaviti slanjem mejla na adresu:

milica.nerlovic@uns.ac.rs; subject: Prijava za TRAIN program

 

U mejlu naglasiti za koje se programe prijavljuje.

 

U prilogu mejla potrebno je poslati:

1. CV sa navedenim akademskim radom, publikacijama 2. Motivaciono pismo sa navedenom motivacijom i očekivanjima za svaki program za koji se aplicira 3. Dokaz trenutnog statusa (npr. potvrda studiranja na doktorskim

studijama)

4. Samo za Prezentacione i komunikacione veštine - motivaciono pismo dostaviti na engleskom jeziku 5. Samo za Pripremu projektnih aplikacija i menadžment projekata - dostaviti pregled učešća na projektima (može u okviru CV-ja)

 

Rok za prijavu: 26.10.