Predavanje profesora Dragoslava Vidovića

Profesor Dragoslav Vidović, školovan u Americi i Kanadi, radno iskustvo sticao je na prestižnim univerzitetima u Americi, Engleskoj, a od 2010. na Singapurskom univerzitetu NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, koji je inače na šangajskoj listi 50 najboljih.

 

U prilogu je poziv na predavanje koje će se održati 11. marta u 11h u učionici 14 na V spratu zgrade Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

 

Takođe, iz priloženog CV-a možete videti na kojim radovima je prof. Vidović radio.

 

Osim stručnog predavanja, izvesno vreme biće posvećeno i mogućnostima usavršavanja studenata (doktorske studije) na pomenutom univerzitetu u Singapuru.