PRIMATIJADA 2016

Primatijada 2016 će se održati od 28.4-2.5.2016. godine u Albeni, Bugarska. 

 

Za sve informacije, kao i za uputstvo za pisanje naučnih radova, obratiti se u prostorije Saveza studenata i Studentskog parlamenta, svakog radnog dana od 11 do 13 časova, ili na sledeće kontakt telefone:

 

069/286-22-06 Ivana

063/566-763 Sara

063/789-16-09 Milorad

 

Rok za dostavljanje spiska radova koji predstavljaju Departmane na Primatijdi 2016 je 8.4.2016. Koordinator naučnih radova za ceo PMF iz Novog Sada je docent Vuk Garača sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijesrtvo.