Prijavljivanje projekata u okviru programa EU za istraživanje i inovacije HORIZONT2020

Prvi  pozivi za prijavljivanje projekata u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije HORIZONT2020  biće otvoreni  11.12.2013. godine.

 

Svi istraživači iz Republike Srbije, bez obzira na naučno zvanje mogu kao i do sada u FP7 Programu, na ravnopravnoj osnovi sa istraživačima iz EU da učestvuju  u ovom programu kao koordinatori i/ili učesnici na projektu.

 

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u pripremi za prijavu projekata u predstojećim pozivima za prioritetne oblasti za koje će Radni programi biti dostupni početkom novembra 2013.godine.

 

Više informacija možete pronaći na sajtu

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

 

S poštovanjem,

Dr Radomir Žikić

Pomićnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

 

Pored već navedenog linka, skrećemo vam pažnju na Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

gde možete pratiti objavu novih poziva i imati pristup korisnim dokumentima.

 

Preporučujemo da otvorite sopstveni nalog (sa leve strane opciju log in – register your account),

kako biste mogli pristupiti i dokumentima koji nisu automastski dostupni pregledanjem sajta.

 

Ovaj portal je smišljen kao referentna info tačka i iskoristite mogućnost da uvek imate aktuelne info.

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju vam stoji na rapolaganju u budućim

aplikacijama za Horizont 2020 projekte.

 

Srdačan pozdrav,

Gordana Vlahović