Prezentacije programa ERC i Marie Sklodowska Curie Actions u okviru Horizont 2020

H2020 aktuelnosti

ERC (European Research Council – ERC Starting Grant (ERC-2015-STG)

& ERC Consolidator Grant (ERC-2015-CoG)

& Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)


Poziv svima koji pripremaju projektne aplikacije za aktuelne pozive iz ERC (European Research Council – ERC Starting Grant (ERC-2015-STG) i ERC Consolidator Grant (ERC-2015-CoG), i trenutno otvorene pozive u programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

 

 

Nacionalne kontakt osobe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gordana Vlahović (ERC) i Nada Milošević (MSCA) će na konsultativnom sastanku predstaviti pozive u Horizontu 2020 sa fokusom na trenutno otvorene pozive u oblasti ERC (European Research Council – ERC Starting Grant (ERC-2015-STG) i ERC Consolidator Grant (ERC-2015-CoG), kao i na trenutno otvorene pozive u programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) uz najavu poziva koji će biti otvoreni tokom 2015. godine.

 

VAŽNO: Radionica je namenjena, pre svega, istraživačima koji pripremaju aplikacije iz pomenutih programa, ili nameravaju da apliciraju za ove programe. Cilj sastanka je upoznavanje sa zahtevima trenutno otvorenih poziva i kreiranje platforme za razmenu ideja.

 

Datum: 22. decembar 2014. (ponedeljak)

 

Mesto: Univerzitet u Novom Sadu, nova zgrada Rektorata (Dr Zorana Đinđića 1), Multimedijalna sala, 2. sprat (kapacitet oko 50 mesta)

 

Vreme: 10.00-14.00 (data satnica je okvirna)

 

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na gordanav@uns.ac.rs

 

marie curie logo.jpg marie curie logo.jpg