Prezentacija programa grantova i stipendija Međunarodnog višegradskog fonda

Prezentacija Međunarodnog višegradskog fonda će se održati 24. septembra (utorak) 2013. u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 5, Novi Sad) u 11.00 časova.

 

Međunarodni višegradski fond je organizacija sa sedištem u Bratislavi, koju su osnovale vlade Slovačke, Češke, Poljske i Mađarske (tzv. V4) 2000. godine.

 

Cilj Fonda je da promoviše saradnju između građana i institucija u regionu, kao i između V4 regiona i drugih zemalja, posebno Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.

 

Gospodin Jiri Sikora, predstavnik Fonda, prezentovaće mogućnosti korišćenja grantova za institucije i pojedince iz Srbije u okviru postojećih programa: mali i standardni grantovi, grantovi za studije na univerzitetima u zemljamaV4 i programi akademske mobilnosti (stipendije). Dalje, tu je i višegradski „Plus program“ koji je namenjen zemljama zapadnog Balkana.

 

Međunarodni višegradski fond nudi mogućnosti finansiranja zajedničkih projekata sa partnerima u regionu (najpogodniji za nevladine organizacije, škole i univerzitete, lokalne samouprave), otvara mogućnosti za akademsku mobilnost pojedinaca u više od 12 zemalja Zapadnog Balkanu i regiona Istočnog partnerstva da studiraju ili sprovode istraživanje na akreditovanim državnim ili privatnim univerzitetima i akademijama nauka u regionu zemalja Višegradske četvorke.