PREZENTACIJA PROGRAMA EVROPSKOG SAVETA ZA ISTRAŽIVANJA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Prezentaciju će održati dobitnik Nobelove nagrade dr Ričard Timoti Hant, član Naučnog saveta Evropskog saveta za istraživanja, i prof. dr Gordana Popović, predstavnica Izvršne agencije Evropskog saveta za istraživanja.

 

ČETVRTAK 11. SEPTEMBAR, 15.15 ČASOVA

CENTRALNA ZGRADA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, AMFITEATAR

(Dr Zorana Đinđića 1, prizemlje)

 

Evropski Savet za istraživanja – European Research Council


European Research Council (ERC) podržava interdisciplinarne predloge i pionirske ideje koji uvode nekonvencionalne i inovativne pristupe u nova naučna polja. Misija ERC-a jeste da podrži visoko kvalitetne istraživačke projekte u Evropi putem odgovarajućih metoda finansiranja. ERC podržava istraživanja iz svih polja naučne delatnosti, donoseći odluke na bazi naučnih kvaliteta.

ERC je osnovan 2007. godine pod okriljem Sedmog okvirnog programa (Seventh Framework for Research – FP7), a sada je deo prvog stuba “Izvrsna nauka” (Excellent Science) evropskog programa Horizont 2020.

Ukupan budžet za period 2014-2020 kojim rapolaže ERC je 13,1 milijarda €, što predstavlja porast od 60% u odnosu na FP7 program.

Više o European Research Council: http://erc.europa.eu/about-erc

Finansiranje i konkursi: http://erc.europa.eu/funding-and-grants