Predsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu matematiku i mehaniku u poseti PMF-u

U okviru priprema organizacije značajnog i velikog naučnog skupa GAMM 2013 (84th Annual Meeting of  the International Association of Applied Mathematics and Mechanics), koji će se održati u Novom Sadu u martu naredne  godine i okupiće, po trenutnim procenama, blizu 1000 učesnika, u Novi Sad dolazi predsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu matematiku i mehaniku (GAMM), prof. dr Volker Mehrmann, TU Berlin.

Profesor Mehrmann će u Novom Sadu i Beogradu održati dva predavanja:

 ·      "Numerical solution of eigenvalue problems in acoustic field computation and car design" 12. juna u 13 sati u Amfiteatru «Mihajlo Pupin» (PMF Novi Sad, Departman za matematiku i informatiku)

·       "Modelling, simulation and optimization of real world processes: New mathematics for key technologies." 13. juna u 12 sati u Svečanoj sali SANU (Knez Mihajlova 35, Beograd)

                Prof. dr Volker Mehrmann diplomirao je 1979. godine na Univerzitetu Beielefeld, Zapadna Nemačka, gde je i odbranio doktorat iz matematike 1982. pod mentorstvom  prof. dr Ludwiga F. Elsnera i komentorstvom prof. dr Richarda S. Varge sa Kent State Univerziteta iz SAD. U periodu 2002-2008 bio je zamenik rukovodioca Istraživačkog centra MATHEON Mathematics for key technologies u Berlinu, a od 2008. do danas je na funkciji rukovodioca (centar finansira DFG - Nemački naučni fond).

                U poslednjih deset godina stekao je niz istaknutih priznanja, od kojih je posebno potrebno izdvojiti članstva u naučnim savetima Centra za linearne i kombinatorne strukture Univerziteta u Lisabonu, Portugal,  CERFACS-a iz Tuluza, Francuska, Hamilton Instituta Nacionalnog Univerziteta Irske kao i Klastera ekselencije simulacionih tehnologija, Univerziteta u Stuttgartu, Nemačka. Na svim navedenim pozicijama radi i danas. Od 2009. član je Acatecha - National German Academy od Science and Engineering.

                Tokom svog naučnog rada u oblastima numeričke analize, teorije matrica, teorije kontrole i dinamičkih sistema, kao i paralelnog izračunavanja, prof. dr Volker Mehrmann je objavio preko 150 radova u istaknutim međunarodnim časopisima kao i 10 naučnih monografija, bio je mentor za preko 20 doktorata kao i rukovodilac i učesnik preko 20 nemačkih, međunarodnih i evropskih naučnih projekata. Glavni je urednik časopisa Linear Algebra and its Applications, kao i urednik  Electronic Transactions Numerical Analysis, Linear and Multilinear Algebra, Numerische Mathematik, Numerical Linear Algebra with Applications i SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 

                Izuzetne naučne aktivnosti prof. dr Volkera Mehrmanna krasi i posebna aktivnost u okviru međunarodnih matematičkih udruženja AMS, EMS, DMV, ILAS, ICIAM, SIAM i GAMM, u okviru kojih je imao više rukovodećih funkcija. Od 2011. godine je  na dužnosti predsednika Međunarodnog udruženja za primenjenu matematiku i mehaniku (GAMM).