Predavanje iz optometrije

Profesor dr Bojan Pajić, gostujući profesor na studijama Optometrije u okviru novosadskog Prirodno- matematičkog fakulteta, održaće predavanje „Nove dijagnostičke mogućnosti kroz analizu aberacije (wavefront), za otkrivanje uzroka promena i bolesti očiju.“


Inače, profesor Pajić je doktor medicinskih nauka i istaknuti oftalmolog i očni hirurg, obrazovanje je sticao na Univerzitetu u Bernu kao i očnim centrima u Švajcarskoj i Nemačkoj. Stekao je Evropske diplome za oftalmologiju (Pariz 2000) i danas je član Saveta za polaganje tog ispita. Gostujući je profesor na Univerzitetu u Novom Sadu i konsultant za oftalmologiju Univerziteta u Ženevi.

 

            Predavanje se najavljuje za 29. jun u 10.00 h, u Amfiteatru 1, Departmana za biologiju i ekologiju (Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad).

 

Predavanje je otvoreno za javnost, a predstaviće istraživanja, dostignuća i uspešnost primene savremene „wavefront“ tehnologije (čeonog talasa) u analizi i dijagnostikovanju brojnih očnih oboljenja, koja se ne mogu otkriti konvencionalnim pregledima.

Ova napredna tehnička dijagnostika koju će dr Bojan Pajić predstaviti je postala izuzetno značajna, kako u postavnjanju dijagnoze, tako i u indikaciji operativne terapije.

 

Iz biografije profesora Bojana Pajića

 

Prof. dr Bojan Pajić i naš i švajcarski državljanin. U kliničkom radu se bavio bolestima prednjeg segmenta oka – hirurgijom rožnjače i sočiva, a uveo je i mini invazivnu hiruršku tehniku u lečenju glaukoma. Ima preko 4.500 operacija u refraktivnoj hirurgiji i jedan je od vodećih stručnjaka u primeni najnovije generacije Femtosecond lasera. Radi na istraživanju i razvoju naprednih modula za nove laserske tehnologije u refraktivnoj hirurgiji i transplantacionoj hirurgiji rožnjače, ali i na primeni u hirurgiji sočiva. Za doprinos u razvoju  refraktivne hirurgije u primeni Femtosecund lasera dobitnik je brojnih internacionalnih priznanja. Rezultate svog kliničkog rada i istraživanja objavio je i u velikom broju časopisa i monografija i predstavio na gostujućim predavanjima. Predsednik je Swis Eye Research Foundation i član udruženja lekara FMH(1993) i oftalmologa Švajcarske, SOG (1995), Francuske SFO(1998), Amerike AAAS( American Advancing Science Serving Society-1999) AAO (American Academy of Ophthalmology-2000) kao i   ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons-2004).