SEMINAR "PRAVNI OKVIR I POSTUPAK PRIBAVLJANJA INTEGRISANE IPPC DOZVOLE"

Od 14. - 15.juna, 2011. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića br. 3, održaće se informativno-instruktivni seminar pod nazivom

"PRAVNI OKVIR I POSTUPAK PRIBAVLJANJA INTEGRISANE IPPC DOZVOLE" 

(Implementacija IPPC direktive za potrebe domaćih kompanija u skladu sa EU direktivama i najnovijim domaćim pravnim okvirom)

koji organizuje Prirodno- matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Udruženje za unapređenje životne sredine "Novi Sad", kao i Agencija za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „Eko Projekt“ iz Novog Sada.

  

Ukoliko ste zainteresovani, detalje vezane za ovaj seminar možete pogledati na sledećim dokumentima: