POZIVNICA NA PREDAVANJA

POZIVNICA NA PREDAVANJA:

 

“Određivanje starosti metodom 14C. Uvod i neki primjeri datiranja” i

 

“Primjena izotopa ugljika 14C i 13C u istraživanju Dinarskog krša”

 

Poštovani,

 

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na dva interesantna predavanja u okviru Seminara fizike na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta. Temu “Određivanje starosti metodom 14C – 1. Uvod i neki primjeri datiranja” predstaviće nam dr. sc. Ines Krajcar Bronić, naučni savetnik iz Laboratorije za merenje niskih radioaktivnosti, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, a dr. sc. Nada Horvatinčić rećiće nam više o “Primjeni izotopa ugljika 14C i 13C u istraživanju Dinarskog krša” naučni savetnik takođe iz Laboratorije za merenje niskih radioaktivnosti, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb.

 

Seminari će se održati na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematički fakultet, Amfiteatar VII, 26.10. (sreda) sa početkom u 10h.

 

Apstrakte predavanja možete naći u nastavku mail-a,

 

Nadamo se da se vidimo u što većem broju!

 

Srdačno,

 

Seminarski tim Departmana za fiziku,

dr Tijana Prodanović

dr Petar Mali

MSc Jovana Petrović

 

______________________________________________________________________________

 

Određivanje starosti metodom 14C. Uvod i neki primjeri datiranja

 

dr. sc. Ines Krajcar Bronić

Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Metoda određivanja starosti pomoću radioaktivnog izotopa ugljika, 14C, jedna je od najpoznatijih radiometrijskih metoda apsolutnog datiranja koja se može primijeniti na različite materijale biogenog porijekla (drvo, drveni ugljen, kosti, bilje, papir, pergament, tekstil i slično).

Moguće je datirati materijale do starosti od ~60 000 godina, ali se i antropogeni 14C iz druge polovice 20.tog stoljeća može koristiti u nekim primjenama. Određivanje starosti predmeta kulturne baštine važno je u arheologiji i povijesti umjetnosti, a mnoge primjene vezane su za okoliš.

U ovom dijelu predavanja prikazat ćemo osnove metode datiranja pomoću 14C i mjerne tehnike, kao i neke važnije rezultate dobivene u Laboratoriju za mjerenje niskih radioaktivnosti Instituta Ruđer Bošković. Ovaj laboratorij je jedini laboratorij za datiranje metodom 14C u Hrvatskoj i regiji s gotovo 50-godišnjim iskustvom i bogatom međunarodnom suradnjom.

 

Primjena izotopa ugljika 14C i 13C u istraživanju Dinarskog krša

 

dr. sc. Nada Horvatinčić

Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Izotopi ugljika 14C (radioaktivni) i 13C (stabilni) imaju značajnu primjenu u praćenju ciklusa ugljika u prirodi. U predavanju će biti prikazani rezultati istraživanja baziranih na prećenju ugljikovih izotopa u okolišu Dinarskog krša u Hrvatskoj, uključujući mjerenja u atmosferi, vodi, karbonatnim sedimentima (jezerski sedimenti, sige, sedra, algni trotoari) te bilja. Dobiveni rezultati koristili su se kod praćenja geokemijskih procesa u prirodnim vodama, antropogenog zagađenja u krškim vodama/sedimentu, na osnovu 14C starosti karbonatnih sedimenata određene su paleoklimatske promjene, te praćenje promjene nivoa more u korelaciji s klimatskim promjenama. Spomenuta istraživanja dio su projekta Hrvatske zaklade za znanost: Rekonstrukcija okoliša u kvartaru u Hrvatskoj upotrebom izotopnih metoda.