Predavanje „Uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje u osiguravanju kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske“

Univerzitet u Novom Sadu će u utorak 15. aprila ugostiti direktorku Agencije za nauku i visoko obrazovanje Republike Hrvatske prof. dr Jasminu Havranek. Tim povodom, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje koje će profesorka Havranek održati pod nazivom „Uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje u osiguravanju kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske“, s početkom u 10 časova, u sali za sednice I-9 Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića 1, prvi sprat).

 

Prof. dr Jasmina Havranek na čelu je Agencije za nauku i visoko obrazovanje od 2007. godine, a pre toga, bila je predsednica Nacionalnog veća za visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Agencija za nauku i visoko obrazovanje Republike Hrvatske punopravni je član ENQA i uvrštena je u Evropski registar za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR) 2011. godine. Pored toga, članica je CHEA International Quality Group, Međunarodne mreže agencija za osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE) i Mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEENQA). Između ostalih, njene nadležnosti obuhvataju akreditaciju u visokom obrazovanju, akreditaciju u nauci, postupak priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja u Hrvatskoj i druge.

 

Više informacija o nadležnostima i radu Agencije dostupni su na zvaničnom sajtu: www.azvo.hr.