ČUVENI "POSMATRAČ PTICA" KRISTIJAN VAS GOST PMF-a

Kristijan Vas, kao korisnik čuvene „Commonwealth" stipendije, privremeno se iz Kanade preselio na Novi  Zeland 2013. godine gde na nacionalnom „Institutu za istraživanje turizma Novog Zelanda“ radi na projektima koji se tiču oblasti zaštite životne sredine, ekoturizma i posmatranja ptica.

 

Master studije iz oblasti studija životne sredine i politike planiranja i razvoja turizma u zaštićenim prirodnim područjima završio je u Kanadi na Univerzitetu Voterlu.

 

Kristijan trenutno završava doktorsku disertaciju na temu „Bolje razumevanje turista koji posmatraju ptice na Novom Zelandu". Istraživanje obuhvata ispitivanje demografske strukture posmatrača ptica, njihovu motivaciju, zadovoljstvo, ponašanje, potrošnju a čime se izdvajaju određene tipologije i profili posmatrača i dobija tačna definicija šta, odnosno ko su i ko mogu biti posmatrači ptica. Istraživanjem se razvija i metodologija i tehnika boljeg razumevanja lokalitete za posmatranje ptica i poboljšanja prihoda koji se ostvaruju od ove tržišne niše.

 

U organizaciji Katedre za turizam i Katedre za geoekologiju Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Kristijan Vas će 11. juna 2014. godine održati dva predavanja na  Departmanu za biologiju i ekologiju, u Amfiteatru A1.


Svečana najava i pozdravna reč je planirana za 10.00 sati.

 

10.10-11.00h I Predavanje i diskusija: The Evolution and Concept of Eco-tourism: Is it a Fashionable Trend or a Serious Tourism Segment?

 

11.10h-12.00h II Predavanje i diskusija: A Review of Birdwatching Tourism in New Zealand: Can this Development Model be applied in Serbia or the Balkans?

 

Više informacija i prijava za predavanje: mr Igor Stamenković, e-mail adresa: igorrrogi@yahoo.com