PODRŠKA PROJEKTIMA FINANSIRANIM IZ FONDOVA EU

Predsednik Pokrajinske Vlade dr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman, uručiće 10. septembra 2015. godine, u 10 časova i 30 minuta,  četrnaest  novih ugovora o dodeli  bespovratnih sredstva  za  sufinansiranje projekata koje je  finansijski podržala Evropska unija.


Sa nosiocima ovih projekata, ugovori će biti potpisani u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta  u Novom Sadu,  Trg Dositeja Obradovića 3, u prisustvu  dekana prof. dr  Nede Mimice Dukić.


Zaključivanje  ugovora predstavlja nastavak realizacije aktivnosti Pokrajinske vlade započete  2012. godine  kojom se iz budžeta Pokrajine, preko Pokrajinskog sekretarijata za finansije,  obezbeđuju nedostajuća sredstva za sufinansiranje  međunarodnih projekata  koji su  finansijski podržani iz dostupnih fondova Evropske unije.  Zahvaljujući  ovakvoj vrsti direkte finansijske podrške pokrajinska administracija je omogućila da se iz  fondova Evropske  unije  u  Vojvodinu   slije preko 23 miliona evra, što je 8,5 puta više od iznosa koji je za realizaciju ovih projekata izdvojen iz budžeta  Pokrajine  -  2,7 miliona evra. Takođe, realizacijom ovih  projekata  omogućiće se  približavanje Vojvodine standardima Evropske unije, njenim  vrednostima i  politikama u različitim sektorima, tematskim oblastima i prioritetima.

 

Potpisivanjem novih ugovora sredstva će biti  dodeljena Univerzitetu iz  Novog Sada,  za dva projekta - za jačanje univerzitetskog servisa Srbije u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i za podršku strateškom dijalogu u Dunavskom regionu, razvoj klastera u oblasti energetske efikasnosti u bioekonomiji i podršku istraživačko-inovativnim aktivnostima u  ukupnom iznosu od   1.481.530,30 dinara; Tehnološkom fakultetu iz Novog Sada  za projekat zaštite objekata kulturne baštine uz korišćenje inovativnih – ekoloških proizvoda proizvedenih u Srbiji u skladu sa evropskim regulativama -  2.411.808,00 dinara; Prirodno matematičkom fakultetu iz Novog Sada,  za projekat pospešivanja saradnje u obuci i obrazovanju medicinskih fizičara kroz njihovu profesionalnu obuku i akreditaciju doktorskih studijau skladu sa međunarodnim preporukama -  1.950.378,75 dinara; Poljoprivrednom fakultetu iz Novog Sada za projekat razvoja visokog obrazovanja u oblasti biljne biologije kroz formiranje nove fitohemijske laboratorije i unapređenje nastave kroz uvođenje novih nastavnih kurseva - 1.808.856,00 dinara. Univerzitetu  „Edukons“ iz  Sremske Kamenice,  za dva projekta. Jedan iz oblasti izgradnje kapaciteta obrazovanja u oblasti poljoprivrede i drugi iz oblasti unapređenja veterinarstva kroz unapređenje organske stočarske proizvodnje, u ukupnom iznosu od   2.757.336,59 dinara.Kreativno - edukativnom centru iz  Novog  Sada, za dva projekta – za  upravljanje inovacijama kroz osnivanje prve laboratorije za razvoj ideja i za  unapređenje studentskog preduzetništva kroz razvoj akreditacija i realizacija interdisciplinarnih studijskih programa iz oblasti upravljanja inovacijama, u ukupnom  iznosu od   841.431,34 dinar; Institutu za onkologiju Vojvodine za projekat  obuke medicinskih fizičara kroz njihovu profesionalnu obuku i akreditaciju doktorskih studijau skladu sa međunarodnim preporukam - 1.480.458,19 dinara; opštini Bač - 2.911.389,91 dinara za projekat podsticanja prekogranične saradnje  kroz unapređenje razvoja  turističke ponude; Regionalnoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća „Alma-Mons’’ d.o.o. iz Novog Sada -  8.945.430,42 dinara za projekat unapređenja transporta robe kroz stvaranje preduslova za razvoj lokalne infrastrukture i njenog povezivanja u mrežu transportno-logističkih centara jugoistočne Evrope a time i promocije AP Vojvodine kao njenog integralnog dela; „Biogranum“ d.o.o. iz Novog Sada  - 1.808.856,00 dinara za projekat  čiji je cilj povećanje prinosa pšenice kroz unapređenje inovativnih i komercijalnih potencijala u oblasti genetike semenarstva i  „Impact  IT  group“  iz  Novog  Sada iznos - 3.031.642,66 dinara, za izradu aplikativnog servisa za praćenje gajenja pčela putem interneta i pametnih telefona.