Partnerstvo između Univerziteta i kompanija u razvoju programa i treninga

UNESCO katedra za studije preduzetništva na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru TEMPUS projekta HELP koji podržava Evropska komisija, 

organizuje konferenciju pod nazivom "Partnerstvo između Univerziteta i kompanija u razvoju programa i treninga", sa ciljem podsticanja

dijaloga izmedju Univerziteta i njegovih stejkholdera o programima studija, kurseva i treninga koje organizuje Univerzitet.

 

Konferencija će biti održana u četvrtak, 14.04.2011. u periodu od 14.00 do 17.15 časova, u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka (Trg Dositeja Obradovića 6). 

U 13.00 časova biće organizovan koktel dobrodošlice.

 

Da bi se obezbedila održivost započetih aktivnosti u organizovanju treninga iz veština u okviru UNESCO katedre za studije preduzetništva, na UNS planira se pokretanje projekta One Stop Shop, koji će biti predstavljen na samoj konferenciji.

 

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite na unescochair@uns.ac.rs.