POZIV ZA UČEŠĆE STUDENATA NA RADIONICI KOJU ORGANIZUJE NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE U OKVIRU TEMPUS PROJEKTA SIPUS

POZIV ZA UČEŠĆE STUDENATA NA RADIONICI KOJU ORGANIZUJE NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE U OKVIRU TEMPUS PROJEKTA SIPUS

 

U okviru TEMPUS projekta SIPUS (Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia), Naftna industrija Srbije kao partner na projektu organizuje radionicu za studente Univerziteta u Novom Sadu.

Cilj radionice je da iz ugla privrednog subjekta ukaže studentima na ključne veštine i kompetencije koje bi im omogućile da adekvatno odgovore izazovima savremenog tržišta rada.

Radionica se sastoji iz predavanja i studija slučaja.

 

  1. 1.      Predavanje

Termin: 04. decembar 2014. godine

Mesto: amfiteatar Rektorata Univerziteta u Novom Sadu

Predavač: Andrey Shibanov, zamenik Generalnog direktora, direktor Funkcije za organizaciona pitanja, NIS a.d. Novi Sad

Tema predavanja: My HR story

 

2.  Case study:

Termin: 04. decembar 2014. godine

Mesto: multimedionalna sala Rektorata Univerziteta u Novom Sadu

Case study 1: Biti šampion! Idealan kandidat – da li to postoji?

Case study 2: Razvoj talenata kao ključni potencijal organizacije

 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju da bi se prijavili za učešće u radionici:

Studenti završnih godina studija (IV i V godina) Univerziteta u Novom Sadu

Prosek iznad 8,50 tokom dosadašnjih studija

 

 

Informacije i dokumentacija koju je neophodno dostaviti u prijavi za učešće u radionici:

Kontakt e-mail

Kontakt telefon

Naziv fakulteta i smera/odseka

Godina studija

Prosek ocena tokom dosadašnjih studija

Kratku biografiju (CV)

Motivaciono pismo

 

Rok za prijavu: 26. novembar  2014. godine

Prijava se vrši isključivo putem e-maila: hr.obuka@nis.eu

* U nazivu prijave (subject e-maila) potrebno je naznaciti “SIPUS - Prijava za radionicu NIS-a”.

Napomena 1: Prijave kandidata koji ne pošalju kompletnu dokumentaciju neće se smatrati validnim i prijava se neće uzetu u obzir u postupku selekcije.

Napomena 2: Neblagovremene prijave se neće razmatrati.