Naučni debatni klub

Centar izuzetnih vrednosti za vibro-akustičke sisteme i obradu signala CEVAS, koji je jedini akreditovani centar izuzetnih vrednosti na FTN-u u njegovoj istoriji, pokreće CEVAS-ov naučni debatni klub (CNK).

 

CNK-a je planiran kao kružok u okviru kog će se strukturalno i metodološki analizirati naučni radovi, i to oni koji su napravili najveće pomake u oblastima na koje se odnose, po pitanju citiranosti ili šireg naučnog, tehnološkog ili društvenog impakta. Ideja je da se na osmišljen način istraživači uvedu u veštine neophodne za kvalitetan naučno-istraživački rad, analizu i publikovanje naučnih radova.

 

Opšte informacije o CNK se mogu naći na linku:

 

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1483021516/cevas-ov-debatni-naucni-klub-cnk

 

Klikom na CNK1 dobijaju se detaljne informacije o prvom debatnom klubu zakazanom za 24. novembar od 18h u Svečanoj sali FTN, radu koji će biti analiziran, kao i pitanjima koja će se razmatrati.

 

Moderator kluba je prof. dr Ivana Kovačić, a gost-moderator prof. dr Livija Cvetićanin. Obe su članovi CEVAS-a, i imaju značajno iskustvo kao autori i urednici u časopisima sa SCI liste, koje će ovim putem podeliti sa ostalim učesnicima debatnog kluba.

 

Svi su dobrodošli, a naročito mlađi istraživači i studenti doktorskih studija.