Svečano uručenje nagrada Fonda Nenad M.Kostić

Profesor Nenad M.Kostić sa Univerziteta Teksas A&M, Komers, SAD, više od deset godina svojim fondom pomaže nauku i nastavu u Srbiji. Fond je osnovan 2002. godine i do sada je nagrađeno oko 20 diplomskih radova, među njima nekoliko, kao najboljih, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

            Inače, profesor Nenad M.Kostić, diplomac je beogradskog Univerziteta koji od 1978. godine  radi u Americi, gde je 1982. godine i doktorirao. Više od 20 godina radio je na Iowa State University, a trenutno je profesor hemije na  Texas A&M University at Commerce. Autor je više stotina štampanih naučnih radova iz bioneorganske hemije i dopisni je član SANU.

                Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke razmatrao konkursne materijale prispele na konkurs za najbolje diplomske i master radove odbranjene u periodu od 1. aprila 2014. do 31. marta 2015. godine. Na konkurs se prijavilo 17 diplomiranih studenata iz Novog Sada, Beograda i Kragujevca. Članovi Upravnog odbora i predsednik Fonda, precizno vagajući i diskutujući vrednosti svakog kandidata i svakog diplomskog i master rada, odlučili su da ove godine nagrade ukupno tri diplomca: MILICA G. NIKOLIĆ, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, DUŠAN D. PETROVIĆ, sa Hemijskog fakulteta u Beogradu i JELENA M.TOŠOVIĆ, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

 

KONKURSNU NAGRADU OD 600 EVRA DOBIĆE

 

MILICA G. NIKOLIĆ,  sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Njen master rad je „Sinteza i spektralna karakterizacija nove biblioteke 1-(1H-1-fenil-3-ferocenilpirazol-4-il) -1-alkanola i njihovih 3-fenil analoga”, a njen mentor je dr Niko S. Radulović, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

 

DVE KONKURSNE NAGRADE OD PO 500 EVRA DOBIĆE

 

DUŠAN D. PETROVIĆ, sa Hemijskog fakulteta u Beogradu.Njegov master rad je   “Semi-rational design of glucose oxidase toward higher oxidative stability”, a njegovi mentori  su: dr Radivoje M. Prodanović, vanredni profesor sa Hemijskog fakulteta u Beogradu i dr Birgit Strodel, profesor sa Istraživačkog centra u Jülich-u, Nemačka.

 

JELENA M.TOŠOVIĆ, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Njen master rad je ”Uporedno istraživanje aromatičnosti nafto derivata fluorantena”, a njen mentor je dr Slavko D. Radenković,  docent sa  Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

 

 MENTORI  U SRBIJI  DOBIĆE  POHVALNE  DIPLOME.

NENAGRAĐENI STUDENTI  – KONKURENTI DOBIĆE PO JEDAN GRAFIČKI LIST SRPSKIH UMETNIKA.

 

            Na predlog Upravnog odbora,  predsednik Fonda odlučio je:

 

VANKONKURSNE NAGRADE FONDA OD  PO 250 EVRA DOBIĆE

za odlične rezultate postignute na Hemijskim olimpijadama  u protekle dve godine:

 

MARKO G. NEŠIĆ, student I godine Hemijskog fakulteta u Beogradu (srebrna i bronzana medalja)

DAVID V. KOPRIVICA, student I godine Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu (dve bronzane medalje)

 

                Dodela nagrada je u utorak, 26. maja 2015. godine, tačno u 13 časova, u Plavoj sali (prvi sprat) Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Bul. Cara Lazara 1.