Promocija programa akademske mobilnosti za studente i zaposlene sa PMF-a

POZIVAJU SE STUDENTI I ZAPOSLENI SA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

da dođu na promociju trenutno otvorenih programa akademske mobilnosti, koja će se održati na Tehnološkom fakultetu, u PLAVOJ SALI,12. decembra 2013. godine sa početkom u 14h.

 

U cilju boljeg informisanja studenata Univerziteta u Novom Sadu o stipendijama za programe mobilnosti (BASILEUS V, JOINEU-SEE Penta, UGRAD, Campus Europae, itd.) koji su na raspolaganju našim studentima, Kancelarija za međunarodnu saradnju uz podršku fakulteta organizuje seriju promotivnih aktivnosti sa ciljem da studentima, ali i nastavnom i nenastavnom osoblju (u određenim programima) pruži informacije iz prve ruke i doprinese što većem broju kvalitetnih prijava.

 

Predlažemo da se o pomenutim programima informišete unapred preko zvaničnih veb sajtova, kako biste mogli da postavite pitanja i dobijete odgovore.

 

PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju