Promocija programa akademske mobilnosti na PMF-u

PROMOCIJA PROGRAMA AKADEMSKE MOBILNOSTI ZA STUDENTE PMF-A ĆE SE ODRŽATI

21.11.2014. SA POČETKOM U 10:00h, NA DEPARTMANU ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU, U AMFITEATRU 1 U PRIZEMLJU.


U cilju boljeg informisanja studenata Univerziteta u Novom Sadu o stipendijama za programe mobilnosti (Joineu-see Penta, Sigma agile, Sunbeam, Euroweb+) koji su na raspolaganju našim studentima, Kancelarija za međunarodnu saradnju uz podršku fakulteta i partnerskih institucija organizuje seriju promotivnih aktivnosti sa ciljem da studentima, ali i nastavnom i nenastavnom osoblju (u određenim programima) pruži informacije iz prve ruke i doprinese što većem broju kvalitetnih prijava.


Ukoliko niste u mogućnosti da dođete na promociju na PMF-u, na linku niže pogledajte kada i gde se održavaju promocije na drugim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu. 


PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju :)

e+_student_mobility.jpg e+_student_mobility.jpg