Šta radi fizičar?

PREDAVANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA - ČIME SE BAVE FIZIČARI?

 

Kancer je globalni zdravstveni problem i drugi je najčešći uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama. Više od polovine pacijenata se upućuje na zračenje, a kvalitetu lečenja doprinosi stanje opreme kao i obučenost osoblja.

Medicinski fizičari su ključni tehnički deo radioterapijskog tima, čija se uloga i poslovi značajno usložnjavaju sa uvođenjem napredne opreme i tehnika. Osim u oblasti radioterapije, medicinski fizičari su deo medicinskih timova u oblasti nuklearne medicine, dijagnostike i zaštite od jonizujućeg zračenja.

 

PMF organizuje niz interesantnih predavanja koja će srednjoškolcima približiti čime se fizičari bave, od fundamentalnih istraživanja, pa sve do potpuno primenjenih poslova, od izuzetne važnosti za zdravlje čoveka. Koju ulogu imaju fizičari u medicinskim ustanovama? Snažan razvoj medicinske dijagnostike i terapije i medicinske opreme visoke tehnologije zahteva timski rad stručnjaka raznih profila. U tim uslovima fizičari, usmereni na odgovarajuću naučnu oblast medicinske fizike, predstavljaju veoma važnu komponentu – i zbog šireg obrazovanja, i zbog poznavanja i mogućnosti korišćenja veoma specifičnih matematičkih i fizičkih metoda i tehnika.

 

U Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” promocija projekta i zanimanja medicinski fizičar je u četvrtak, 4. februara u 12:40h.

 

Prirodno-matematički fakultet, koji školuje medicinske fizičare, je zajedno sa kolegama sa Instituta za onkologiju Vojvodine i Odeljenja za Onkoterapiju, Univerziteta u Segedinu, u martu ove godine počeo rad na prekograničnom projektu MEFISTE (Cooperation in medical physicist training and education - Mephyste). Projekat je iz oblasti obrazovanja i obuke medicinskih fizičara, edukacije studenata i vredan je skoro 300 hiljada eura. Vlada AP Vojvodine je kroz program podrške projektima evropske Unije obezbedila 15% sredstava za Prirodno-matematički fakultet i Institut za onkologiju Vojvodine.