Matematika je "cool"!

Nedavno osnovano Društvo matematičara Novog Sada, zajedno sa Departmanom za matematiku i informatiku, novosadskog PMF-a, organizuje manifestaciju "Matematika je cool".

 

Da je matematika zaista “cool”, radoznali će se uveriti u subotu, 18. juna, u 11 sati u Amfiteatru 5,

na Departmanu za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4.

 

Povod ovog događanja je kraj školske godine, a cilj da se neposredno pre upisa na univerzitet promoviše matematika, specijalno studije matematike na PMF-u. Pozvani su svi zainteresovani, a posebno učenici završnih razreda srednjih škola. 

 

Od 11.00 do 12.00 sati, profesor Dragan Mašulović će u okviru predavanja pod naslovom "Vis vitalis matematicae" na pristupačan način prikazati šta je "životna sila matematike", kako i zašto su ideje stare više od 2000 godina i danas sveže i aktuelne. Predavanje je namenjeno učenicima, studentima kao i profesorima matematike. 

Nakon predavanja, profesorka Danijela Rajter-Ćirić  će zainteresovane informisati o tome šta nude studije matematike, sa prikazom studijskih programa.

Pored prezentacije studijskih programa i mogućnosti daljeg školovanja i zaposlenja, profesori i saradnici Departmana za matematiku i informatiku će predočiti prednosti razlicitih karijera matematičara i odgovarati na pitanja u vezi upisa, prijemnog ispita i studija matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.