Maj, mesec matematike

               Tokom maja meseca otkuca 2.678.400 sekundi. Za to vreme na Zemlji se rodi 10.713.600 beba. U zemlju udari više od 200.000.000 gromova, ali tek oko 1000 njih pogodi čoveka. U međuvremenu, iščezne 5000 živih vrsta.

                Tokom maja meseca, negde u svetu, u 9739 kutija spakuju se dve sasvim različite cipele. Pogrešno se postavi 9000 pejsmejkera, a 99.200 ljudi se povredi u toaletu. Za isto vreme, čovek 83.721 puta ujede čoveka.

                Tokom maja meseca, ljudi na planeti izgovore više od 1.000.000.000.000.000 reči, od kojih se većina ponovi mnogo puta. Prosečna osoba za to vreme oko sebe raseje više od četiri stotine miliona komadića kože, a u njenim ustima se ukupno proizvede 27 litara pljuvačke. U međuvremenu, širom sveta ispeče se milijardu pica i pojede 33.000 tona kokica.

                Tokom maja meseca, kao i bilo kog drugog, od velikog praska do danas, matematika broji bez prekida. Ona je svuda – u kosmičkim dubinama, u kompjuterskim procesorima, u prašumama i okeanima, u pčelinjaku, pekari, na dečjem igralištu. Matematika prožima svakodnevicu.

                Tako je tokom ovog maja u petnaest gradova Srbije organizovan raznovrstan program kojim matematika izlazi na ulice, trgove i rečne obale, osvaja galerije, muzeje i druge javne prostore.

                Svakoga dana, u više prostora, organizuju se radionice za sve zainteresovane posetioce, kao i radionice koje su prilagođene đacima. Cilj svih ovih akcija je da prikažu matematiku onakvom kakva zapravo jeste – kao igru i strast . Kao kreativnu veštinu na granici umetnosti i nauke. Kao život.

 

Satnica događaja u Novom Sadu

Katolička porta / Trg Slobode

 - od 12h do 20h -

28. april (Porta) – Svečano otvaranje u 12h

Kockocikl, festival balona, izložba, radionice na otvorenom

29. april (Trg) - Kockocikl, festival balona,

izložba, radionice na otvorenom

Galerija podrum / atrijum Apolo centra

- od 12h do 20h -

28. - 30. april - Imaginary i papirne radionice

3. - 5. maj - Imaginary i misaone radionice

7. -11. maj - Imaginary i praktične radionice

U toku manifestacije u galeriji Podrum (Apolo centar) održaće se i

logičke radionice,  radionice sa Dalekog istoka,  kreativne radionice

Festival nauke (Univerzitet)

12.-13. maj - završne radionice