KONFERENCIJA BANAMOCA IPA PROJEKAT

KONFERENCIJA U OKVIRU IPA PROJEKTA “BANAMOCA"


    Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, na čelu sa profesorom Janošem Čanadijem, nosilac je IPA projekta "Primena nanočestica na bazi žučnih kiselina u razvoju lekova" (BANAMOCA), a partneri su Univerzitet u Segedinu i Medicinski fakultet u Novom Sadu.

 

    Istraživanje je fokusirano na ispitivanje žučnih kiselina kao molekulskih pokrivača lekova i pronalaženje formulacije leka i žučnih kiselina koji će promeniti bioraspoloživost leka (smanjiti dozu leka pa samim tim i nepotrebno izlaganje organizma visokomim dozama leka, depo efekat, selektivnost itd).

 

     Projekat je sa realizacijom počeo u novembru prošle godine, predviđeno je da traje dve godine, a ukupan budžet je preko 360 hiljada eura. U okviru ovog projekta redovno se održavaju seminari i konferencije. U septembru prošle godine održana je dvodnevna konferencija na Paliću, a 4. i 5. jula se održava nova, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića3, sala 14 na V spratu.  Teme konferencije su sinteze okso derivata žučnih kiselina i ispitivanje njihovih fizikohemijskih osobina, agregacione pojave tenzida, kao i presek dosadašnjih rezultata.

 

     Svečano otvaranje je u 10.00 časova, govoriće prof. dr Janoš Čanadi sa PMF-a, a pozivna predavanja održaće gosti iz inostranstva - prof. dr Csaba L. Nagy, sa Univerziteta Babes-Bolyai iz Rumunije, prof. dr  Imre Varga sa  Eötvös Loránd Univerziteta i prof. dr Gyula Batta sa Univerziteta u Debrecenu iz Mađarske.