Klub matematičara "Pitagora"

Na Departmanu za matematiku i informatiku,  Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, od 2009. godine radi Klub matematičara  koji  okuplja učenike srednjih škola širom Vojvodine  posebno zainteresovane za matematiku i organizuje različita naučna i popularna predavanja, koja drže profesori i asistenti ovog departmana.

Departman za matematiku i informatiku protekle četiri godine organizuje naučno-popularna predavanja „ Čudesni svet matematike, fizike i informatike“. Do sada je  održano oko 200 različitih predavanja, te se ovaj zanimljiv projekat nastavlja i ove školske godine.

Prvi sastanak Kluba Matematičara „Pitagora“ u školskoj 2011/2012 godini biće 15. oktobra 2011, u 10 časova, u Amfiteatru V, Departmana za matematiku i informatiku PMF u Novom Sadu.

Temini za sastanke Kluba „Pitagora“ u prvom polugodištu su:

  • 15. i 29. oktobar 2011,
  • 12. i 26. novembar 2011,
  • 10. decembar 2011.

Sva predavanja su BESPLATNA i svaki učesnik dobija odgovarajući materijal  kao i osveženje u pauzi između predavanja.

Detaljne informacije o Klubu „Pitagora“ možete naći na sajtu http://sites.dmi.rs/events/2010/klub_matematicara/.