Jubilarna Konferencija Istraživačke stanice Petnica

Jubilarna,  X Konferencija polaznika programa Istraživačke stanice Petnica "Korak u nauku" biće održana u Novom Sadu od 9. do 11. decembra 2011. godine.

Na ovoj Konferenciji učestvuje 100 polaznika sa svih programa IS Petnica sa 64 rada, koji su rezultat naučno-obrazovnog procesa u 2011. godini. 

Zbog gradjevinskih radova na proširenju kapaciteta u Petnici, odlučeno je da se Konferencija održi na adekvatnom mestu za mlade ljude zainteresovane za nauku, te je izbor, logično, pao na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.

Svečano otvaranje desete Konferencije "Korak u nauku" je u petak, 09. decembra u 16.30 časova, u Amfiteatru 7, Prirodno-matematickog fakulteta (zgrada Departmana za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4.

Za vise informacija o konferenciji mozete posetiti sajt http://konferencija.petnica.rs

Podsetićemo, Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl., najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.