Google Tech Talk predavanje

Google Tech Talks je program predavanja koji je namenjen najširem auditorijumu u cilju razmene informacija od interesa za moderno tehnološki orijentisano društvo. Prezentacije pokrivaju širok spektar tema, od veoma tehničkih do preglednih i spekulativnih, koje su  tako osmišljene da pokrivaju različite poglede na teme poput aktealnih događaja, nauke, inženjerstva, humanizma, poslovanja, prava, zabave, medicine i umetnosti.

 

Predavanja obično traju u od 40 do 70 minuta. Neki od poznatijih predavača bili su Noam Chomsky, John Searle, Michael Bloomberg, George R. R. Martin i Neil deGrasse Tyson.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, 26. aprila 2012. godine  će biti održan Google Tech Talk, u amfiteatru VII na Departmanu za matematiku i informatiku, Trg Dositeja Obradovića 4. Početak je u 17.00 časova.

 

Predavač je Isidor Nikolić, bivši student informatike na Departmanu za matematiku i informatiku PMF, koji upravo privodi kraju svoj master rad na ETH Cirih. U sklopu istraživanja vezanih za njegov master rad, Isidor je u poslednje dve godine u nekoliko navrata radio u Googlovoj kancelariji u Cirihu i ovom prilikom će nam izneti svoja iskustva o radu u jednoj od najvećih softverskih kompanija na svetu.