Međunarodni GIS dan

Društvo mladih istraživača „Branislav Bukurov“ će u sredu, 20. novembra 2013. godine, obeležiti Međunarodni GIS dan.

Na info pultu  u  holu  PMF-a od 09 do 13 h biće predstavljene mogućnosti geografskih informacionih sistema u  geografiji i turizmu  kao  i   novi studijski  program geoinformatika na departmanu  za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

 

Istraživač-saradnik Minučer Mesaroš u   20 h održaće predavanje  na temu: Geoinformatika  i (r)evolucija u  geografskim istraživanjima. Predavanje će se održati u računarskom centru  na 6. spratu "Plave zdgrade".

 

GIS dan obeležavaju svi koji se bave geoinformacionim sistemima (GIS) i to je prilika da se  demonstriraju primene GIS tehnologija u realnom svetu i način na koji one menjaju naše društvo.