Svečana dodela nagrada Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija"

   Svečana dodelu nagrada i stipendija Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija” talentovanim mladim naučnim radnicima i studentima iz oblasti zaštite životne sredine održaće se 26.10.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 11h u predavaonici 1/II na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

 

   Na svečanosti će biti dodeljena I, II i III nagrada “Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period od 1.10.2012. do 30.09.2015. godine. Dodeliće se i dve stipendije za studente zaštite životne sredine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

 

   Takođe, biće dodeljene zahvalnice svim organizacijama i pojedincima koji su pomogli rad Fondacije.

 

   Fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” će se i dalje brinuti o ostvarivanju opštekorisnog cilja preduzimanjem aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju visokog obrazovanja, nauke, sporta i humanosti među mladima. Pomagaćemo i podržavati mlade, perspektivne ljude koji svojim radom i znanjem doprinose razvoju društva, a opominjaćemo nadležne da se moraju više angažovati u zaštiti života i zdravlja mladih ljudi.