FESTIVAL NAUKE 2015 POZIV

Drage kolege,

 

   Pozivamo Vas da se i ove godine pridružite najvećoj promociji nauke u Novom Sadu  i da uzmete aktivno učešće  u sedmom Festivalu Nauke u Novom Sadu, koji će se održati 9. i 10. maja 2015.  godine.

 

   Kao i ranijih godine, Vaše učešće na Festivalu i popularizacija Vaše naučne oblasti  treba da bude u formi kreativnih i interaktivnih radionica koje će približiti posetiocima Festivala ulogu i doprinos vaših Fakulteta i Institucija razvoju ovih naučnih oblasti.


Prijava radionica

 

   S obzirom da je ovo već sedmi Festival Nauke u Novom Sadu, smatramo da je izuzetno važno da našim sugrađanima prikažemo nove, sveže sadržaje. Posebno Vas pozivamo da kroz više manjih ekperimenata (radionica) povezanih u celinu prikažete jednu oblast nauke i publici ispričate jednu celovitu priču. Da bi se povećalo učešće posetilaca i njihova uloga promenila sa posmatrača na aktivnog učesnika u eksperimentima, predlažemo da za određene starosne grupe osmislite štampani materijal, upitnike, zadatke i slično, na koje posetioci treba da nađu odgovore učestvujući na Vašoj radionici.

 

Radionice se prijavljuju popunjavanjem prijave online na adresi:

http://tinyurl.com/pljtlur


   Za sva pitanja vezana za prijavu javiti se na adresu festivalnauke@uns.ac.rs. Krajnji rok za prijavu radionica je 20.3.2015. Nakon isteka roka prijave više neće biti prihvatane.


   Pošto je ukupan broj eksperimenata/postavki/radionica koje ćemo biti u mogućnosti da prikažemo ograničen, biće vršena selekcija i priliku da se predstave na ovogodišnjem Festivalu dobiće samo najinteresantniji programi pristigli u okviru datog roka.

 

Prilikom prijave molimo Vas da posebno obratite pažnju na sledeće segmente:

 

                Sadržaj radionice

 

Radionice i postavke koje prijavljujete treba da budu namenjene širokoj publici najopštijeg obrazovanja i prezentovane tako da budu razumljive i nestručnoj publici. Radionica može biti namenjena samo određenoj starosnoj grupi. To znači da ukoliko želite da predstavitie direktne rezultate vašeg naučno-istraživačkog rada, oni moraju biti prilagođeni za ovakav događaj. Organizator Festivala će vam rado pomoći u osmišljavanju što dostupnijeg načina da prezentujete svoju radionicu, ali takođe zadržava pravo da ne prihvati prijavu radionica za koje smatra da su neprimerene za Festival.

 

         Promo tekst radionice

 

Promo naziv i promo tekst radionice koje treba da popunite u prijavi naćiće se na sajtu Festivala i u pratećem štampanom materijalu i imaju za cilj da promovišu sadržaj Vaše radionice. To znači da naslov i tekst treba da budu što zvučniji, zabavniji i privlačniji za prosečnog čitaoca, te samim tim da ne sadrže puno stručnih termina već nešto što će privući interesovanje i pažnju publike. Ukoliko tekst i naslov koji predlažete nije dovoljno adekvatan, Organizator će ga prilagoditi na odgovarajući način.

 

                Opis radionice

 

Dodatni opis sadržaja postavke (za internu upotrebu organizatora da bolje razumeju eksperiment) - opis naučnog fenomena, naučni / tehnički rečnik. Npr. Cilj eksperimenta je da demonstrira XX naucni fenomen, zakon, da približi tehničku realizaciju XZ postrojenja...

 

                Potrebe

 

Iako će deo radionica biti smešten unutar nove zgrade rektorata, deo radionica će,  kao i prošle godine, i biti na otvorenom, sa radionicama smeštenim u šatore i pod tende. Zbog bolje ventilacije, gde je moguće, krila šatora će biti otvorena stoga vodite računa o tome da neće biti puno prostora i mogućnosti za kačenje postera. Dakle, pošto će prostor za kačenje postera biti vrlo ograničen molimo vas da ih pripremite samo ako su zainsta neophodni za izvođenje radionice. Za sve ostalo preporučujemo da izradite flajere koje posetioci onda mogu da ponesu sa sobom.

Plazma ekrani će biti obezbeđeni samo za radionice kojima su neophodni. Prikazivanje Power-Point prezentacije nekog izlaganja/predavanja se NE SMATRA neophodnim. Organizator zadržava pravo da ne odobri nabavku Plazma ekrana za radionice u kojima je procenjeno da nisu neophodni. Takođe, imajte u vidu da slika koja se prikazuje na plazma ekranima NE SME biti STATIČNA. Ukoliko imate potrebu za prikazivanjem slike koja je dugo statična kontaktirajte organizatora da bi Vam umesto plazme obezbedili LCD ekran. Takođe, imajte u vidu će plazma ekreni najverovatnije biti priključivane na računare putem HDMI ili DVI priključka te obezbediti računar  koji to podržava.

Prijavljen broj učesnika i majice po specifikaciji se ne mogu menjati nakon poslate prijave radionice, stoga voditi računa da se ovi podaci navedu precizno.

Sredstva za finansiranje rekvizita specifičnih za radionice (npr. hemikalije, epruvete i sl) obezbediće same Institucije, dok će opšte potrebe (radne površine, plazma ekrani i sl) obezbediti Organizator.

                                                              

                                  Srdačano Vas pozdravljam,

 

                                                                    Dr Tijana Prodanović                                                                                                                                                 Direktor Festivala nauke u Novom Sadu