Prijava radionica za FESTIVAL NAUKE 2014

6. FESTIVAL NAUKE U NOVOM SADU

POZIV ZA PRIJAVU RADIONICA

 

   Univerzitet u Novom Sadu i organizacioni tim Šestog festivala nauke u Novom Sadu pozivaju zainteresovane nastavnike, istraživače i saradnike na fakultetima i institutima u sastavu Univerziteta, kao i drugih srodnih organizacija, da se aktivno uključe u kreiranje i realizaciju radionica, koje će tokom dvodnevnog trajanja Festivala, predstaviti zanimljive i nove naučno-popularne sadržaje.


     Rok za prijavu radionica je 1. april 2014. godine.

 

   Šesti festival nauke u Novom Sadu biće održan tokom vikenda 10. i 11. maja 2014. godine u centralnom kampusu Univerziteta u Novom Sadu.

 

Radionice treba da budu namenjene širokoj publici i predstavljene na razumljiv i zanimljiv način, kao i da omoguće da posetioci, umesto pasivnog posmatrača sadržaja radionice, postanu njeni aktivni učesnici.

 

Predlozi radionica prijavljuju se putem online upitnika, a za dodatna pitanja i savete možete dobiti putem mejla marija.lesjak@dh.uns.ac.rs.

 

Pozivno pismo za prijavu radionica:
http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/2014/0307festivalNaukePozivno.pdf