Promocija stipendija u okviru programa ERASMUS MUNDUS PARTNERSHIPS

Poštovani,

 

     Koristimo priliku da Vas obavestimo o promotivnoj kampanji koja se organizuje u okviru programa akademske razmene ERASMUS MUNDUS Partnerships između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana.    

 

    Naime, projekti BASILEUS, JoinEU-SEE i SIGMA programske su šeme mobilnosti koje finansira Evropska unija i koje nude kako atraktivne stipendije studentima, nastavnom i administrativnom osoblju, tako i priliku za njihovo dalje usavršavanje i razvijanje akademske naučne saradnje.

    

     Univerzitet u Novom Sadu se od ove školske godine našao u ulozi ko-koordinatora projekta BASILEUS IV zajedno sa Univerzitetom u Gentu, Belgija, sa kojim zajednički organizuje promotivnu kampanju stipendija u okviru projekata BASILEUS IV, JoinEU-SEE i SIGMA na Univerzitetu u Crnoj Gori i univerzitetima u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu u periodu od 10-14. decembra 2012. godine, sa ciljem da se promovišu mogućnosti studiranja i usavršavanja na inostranim univerzitetima.

 

     Promotivna kampanja obuhvatiće prezentacije i info sesije na pomenutim univerzitetima  za zainteresovane studente, nastavno i administrativno osoblje, kao i relevantne institucije koje su uključene u određene aspekte realizacije mobilnosti, gde će potencijalni kandidati imati priliku da se upoznaju sa detaljima razmene i mogućnostima koje im se nude za sticanje međunarodnog iskustva.

    

       Cilj organizacije ovih događaja jeste informisanje, pre svega, ciljne grupe kojoj su programske šeme i namenjene, ali i šire javnosti o mogućnostima koje oni nude, te smatramo da će ovi događaji biti veoma zanimljivi za potencijalne kandidate, budući da će biti u prilici da dobiju detaljnije informacije o različitim aspektima programa, kao i odgovore na specifična pitanja, i biti u mogućnosti da se susretnu sa stipendistima koji su boravili na razmeni u okviru ranijih poziva BASILEUS i JoinEU-SEE projekata i iz prve ruke dobiju informacije o njihovim iskustvima tokom boravka na inostranim univerzitetima.

Pored toga, cilj promotivne kampanje je i uspostavljanje i unapređenje saradnje sa akademskim i nastavnim osobljem na univerzitetima i njihovim fakultetima radi lakšeg sprovođenja procesa akademskog priznavanja nakon realizovane mobilnosti.

    

       Imajući u vidu da su i Vaši studenti i saradnici u prilici da učestvuju u ovim projektima mobilnosti, najlepše Vas molimo da ih obavestite o tome i javno istaknete informaciju o održavanju info dana, kako bi izdvojili svoje vreme i prisustvovali ovom događaju.

 

     Bilo bi nam veliko zadovoljstvo kada biste prisustvovali dešavanju koje organizujemo na univerzitetima u Podgorici, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu u periodu od 10-14.  decembra i informišete se o projektima BASILEUS, JoinEU-SEE i SIGMA i mogućnostima koje oni nude. Takođe Vam prosleđujemo preliminarni program promotivne kampanje.

 

PROMOCIJA NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU ĆE SE ODRŽATI

DATUM: 13. DECEMBAR 2012.(ČETVRTAK)

VREME: 10-12h (INFORMATIVNA SEKCIJA I PREZENTACIJE)

                12-15h (promo sekcija sa mogućnošću razgovora sa predstavnicima programa)

 

MESTO: FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, SVEČANA SALA

 

 

Univerzitet u Novom Sadu

Ko-koordinator projekta BASILEUS IV