DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI

Sledeće nedelje, 24. novembra, od 9 do 13 sati u čitaonici na II spratu, Departmana za matematiku i informatiku/fiziku, organizuje se akcija DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI! Budite humani.