Promocija CheckMark fondacije

CheckMark-Ger van Meel Fondacija osnovana je na inicijativu dr Branka Kolarića i Ger van Mell-a (vlasnik CheckMarka ) u leto 2007. godine. Kompanije koje učestvuju u programu su Astellas, Solvay Pharmaceuticals, Teva, Organon, Shell, SGS kao i univerziteti poput: Twente School of Management i Avans Hogeschool.

Fondacija promoviše i stimuliše fizičkohemijske, hemijske i biohemijske nauke i obrazovanje u Republici Srbiji, a pruža izuzetne mogućnosti za usavršavanje srpskih studenata u holandskim kompanijama. Takođe, angažovana je na prkupljanju dodatnih sredstva ili opreme koju donira fakultetetima kako bi se poboljšala praktična nastava za studente diplomskih studija i svake godine razmatra najbolje načine da se planovi sprovedu u delo.