Predstavljanje IPA projekta "Banamoca"

Svečano predstavljanje IPA projekta HUSRB/1002/214/193 "Primena nanočestica na bazi žučnih kiselina u razvoju lekova" ( BANAMOCA) je u utorak, 17. januara 2011. godine u 11. 00 časova, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Trg Dositeja Obradovića 3, sala 14, sprat V.


Rad u okviru projekta je počeo u novembru prošle godine, predviđeno je da traje dve godine, a ukupan budžet je preko 360 hiljada eura.

 

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, na čelu sa profesorom Janošem Čanadijem je nosilac projekta, a partneri su Departman za hemiju sa Univerziteta u Segedinu i Medicinski fakultet u Novom Sadu.

 

Istraživanje je fokusirano na ispitivanje žučnih kiselina kao molekulskih pokrivača lekova i pronalaženje formulacije leka i žučnih kiselina koji će promeniti bioraspoloživost leka (smanjiti dozu leka pa samim tim i nepotrebno izlaganje organizma visokomim dozama leka, depo efekat, selektivnost itd).

 

U ispitivanje su uključeni univerzitetski istraživači i nastavnici koji su u proteklim godinama stekli iskustva iz različitih oblasti hemije, medicine i farmacije, kao i studenti završnih godina osnovnih i master studija, odnosno PhD studenti, čime će steći, kako praktična, tako i teorijska iskustva  iz gore navedenih oblasti.

 

Kao rezultat ispitivanja očekuju se publikovani radovi u vodećim međunarodnim časopisima, odnosno predati ili prihvaćeni patent čija bi tema bila okso derivati žučnih kiselina u farmaceutskim formulacijama.  Dugoročno delovanje ovog projekta ogledaće se u povećanju potražnje okso derivata žučnih kiselina od strane farmaceutske industrije, te obezbeđivanje sinteze navedenih derivata od strane učesnika projekta, to jest neposredno povezivanje privrede i univerziteta.

 

Info o IPA projektima

IPA prekogranični program Mađarska – Srbija pripada „novoj generaciji“ prekograničnih programa u budžetskom periodu između 2007. i 2013. godine, gde države učesnice uspostavljaju zajednički sistem upravljanja (eng. “shared management system”).

 

Ovakva saradnja za cilj ima unapređenje dobrih susedskih odnosa, unapređenje stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta od obostranog interesa svih zemalja o kojima je reč i podsticanje njihovog harmoničnog, uravnoteženog i održivog razvoja.

 

IPA prekogranični program Mađarska – Srbija 2007-2013 usvojen je od strane Evropske komisije 25. marta 2008. Indikativna finansijska sredstva iznose 50,1 miliona € za period od sedam godina(2007 – 2013).

 

Program nudi širok spektar mogućnosti potencijalnim korisnicima u okvriu dva prioriteta: Infrastruktura i životna sredina i Privreda, obrazovanje i kultura.