Predavanje "Antarctica - the last great wilderness"

BIOHEMIJSKO DRUŠTVO SRBIJE

DRUŠTVO ZA BIOHEMIJU I MOLEKULARNU BIOLOGIJU VOJVODINE

 

O  R  G  A  N  I  Z  U  J  E

 

predavanje:

 

“Antarctica - the last great wilderness”

 

Predavač: Profesor William (Bill) Block,  Kembridž, Engleska

 

Bill Block je profesor emeritus British Antarctic Survey (BAS), nacionalnog centra za naučna istraživanja Antarktika koji je vodeći svetski istraživački centar za ekološka istraživanja.

 

Predavanje će se održatu na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu

Amfiteatar II,  petak, 6. juni, 2014.  u 12 sati.