PSU Thai Cultural Program 2015 - konkurišite i upoznajte Tajland!

Prince of Songkla University sa Tajlanda poziva studente Univerziteta u Novom Sadu

da konkurišu na THAI CULTURAL PROGRAM 2015

i bolje upoznaju predivnu ,,Zemlju osmeha"

 

PSU dodeljuje 2 stipendije za ovaj program!


Prince of Songkla University (PSU) sa Tajlanda je dugogodišnji međunarodni partner Univerziteta u Novom Sadu i Prirodno-matematičkog fakulteta. Pored saradnje u nastavi i nauci, naši univerziteti sarađuju u oblasti kulture i umetnosti, jačajući tako vezu između dva prijateljska naroda.


Konkurs je otvoren za sve studente UNS-a! 


PSU će studentima UNS-a dodeliti 2 stipendije za THAI CULTURAL PROGRAM, te pozivamo zainteresovane studente da konkurišu.


VAŽNO!

Stipendija POKRIVA: troškove učešća (kotizacija d 950 USD), smeštaja, transporta u lokalu (po Tajlandu), i delimične troškove ishrane.

 

Stipendija NE POKRIVA: troškove transporta iz Srbije do Tajlanda, zdravstveno i putničko osiguranje,  sve troškove ishrane i ostale lične troškove.


Najvažnije info i sve detalje o Thai Cultural Program ćete naći na ovde ponuđenom linku i prilozima.


STUDENTI PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA KONKURIŠU OVAKO:


1. Najpre se dobro informišu o programu i donesu odluku da mogu da se prijave. Odluka podrazumeva da studenti imaju finansijska sredstva da sufinansiraju svoj odlazak (u slučaju da dobiju stpendiju) ili u potpunosti finansiraju učešće (u slučaju da ne dobiju stipendiju).

2. O odluci obaveste Kancelariju za međunarodnu saradnju na PMF-u - tako što će uputiti imejl Gordani Vlahović (gordanav@uns.ac.rs; obavezan naslov poruke: Thai Cultural Program)

3. Prikupljenu konkursnu dokumentaciju predaju u Kancelariju za međunarodnu saradnju


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

1. Motivaciono pismo

2. CV (kratka biografija sa obaveznim kontakt imejlom i br. mob. telefona)

3. Uredno popunjen aplikacioni formular (ovde ćete naći Word doc)

4. Kopija prve strane pasoša


SELEKCIJA KANDIDATA:

PMF će za stipendiju nominovati svoja dva najbolja kandidata, koja će zajedno sa ostalim kandidatima sa drugih fakulteta biti u konkurenciji za stipendije.

Svi ostali mogu slobodno da konkurišu ukoliko imaju sredstava da finansiraju svoje učešće u programu. Fakultet nikoga neće ograničavati! 

 

Finalna selekcija 2 kandidata koja UNS preporučuje za stipendiju će se vršiti na kraju, na osnovu nominacija pristiglih sa svih fakulteta. Imena dva studenta koji budu odabrani će biti obavljeni na PMF veb sajtu.


ROK ZA APLICIRANJE NA PMF-U: 25. FEBRUAR 2015. godine


Aplikacioni formular možete skinuti sa linka na Thai Cultural Program, ali i preuzeti odavde.

 

Takođe, preuzmite i pdf u kom možete videti obaveštenje prorektora sa Prince of Songkla University o dodeli stipendija, uslovima i kalendaru Thai Cultural Programa.


Pišite ukoliko imate pitanja, a ukoliko zaista želite da učestvujete u programu, topla peporuka je da odmah krenete u akciju prikupljanja finansijskih sredstava - tražite sponzore i stipendije! :)


PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju